Proactive 2006.

Proactive 2006.

Druga edukativna konferencija o odnosima s javnošću PROACTIVE 2006. u organizaciji agencije Prime Communications održana je od 25. do 27. maja u hotelu “Monument” na Kozari.

PROACTIVE 2006. ponovo je okupio ugledne predavače i stručnjake cijele regije iz oblasti odnosa s javnošću koji su prezentovali najnovije trendove, znanja, vještine i metode PR-a učesnicima konferencije.

Na PROACTIVE 2006. održane su i dvije panel diskusije “Imidž RS i BiH u svijetu” i “Upravljanje reputacijom” koje su privukle veliku pažnju učesnika i ukazale na značaj odnosa s javnošću.

Na PROACTIVE-u su prisustvovali i predsjednici udruženja za odnose s javnošću Slovenije, Hrvatske, Srbije i Republike Srpske. Specijalni gost PROACTIVE 2006. bio je William Montgomery, bivši američki ambasador u Hrvatskoj i u Srbiji i Crnoj Gori.

Cilj PROACTIVE-a je promocija odnosa s javnošću kao neophodne funkcije menadžmenta u našim preduzećima i organizacijama i uspostavljanju profesionalnih standarda u kvalitetnoj komunikaciji sa svim javnostima.

Leave a Reply