PROACTIVE 2024 PROGRAM

ČETVRTAK, 23. MAJ/SVIBANJ 2024.

09:00 – 10:00 Registracija učesnika
 

10:00 – 10:15

Pozdravno obraćanje

Otvaranje PROACTIVE 2024: Nataša Pavlović Bujas, predsjednica IPRA (International Public Relations Association)

 

10:15 – 11:15 Keynote: Voja Žanetić

Populizam i

Renesansa

11:15 – 11:45 Keynote: Mai Al Akkad

Crisis Communication Mode: Strategies for Trust Rebuilding

11:45– 12:00 Kafe pauza

 

PROCTIVE WORLD CAFE

 

12:00- 13:50 PROACTIVE World Café

Haris Jusović – Nekonvencionalna komunikacija i upotreba humora u korporativnoj i institucionalnoj komunikaciji.

Miloš Đajić – Rodna ravnopravnost – istrošena fraza ili stvarno radimo na tome?

Una Mesić – New generation CSR

Minela Vilić – P(recious) R(elation): Klijent – Agencija, funkcioniše li nam ovo?

Nela Kačmarčik Maduna – Ekonomija znanja: Cijena PR-a između ponude i tražnje (Ideje su besplatne, riječi jeftine, a promjena je ono što se plaća)

14:00 – 16:00 Ručak i odmor

 

16:00 – 16:40 Vruća stolica s Natašom Pavlović Bujas, predsjednicom International Public Relations Association
16:40 – 17:00 Kafe pauza

 

17:00 – 17:50 Željka Šulc sa gostima: Kako su društvene mreže promijenile (i) institucionalnu komunikaciju?

Gosti:

Neven Crvenković, glasnogovornik UNHCR-a u BiH
Admir Malagić, glasnogovornik MInistarstva sigurnosti/bezbjednosti BiH

.

PETAK, 24. MAJ/SVIBANJ 2024.

 

KOMUNICIRANJE NEPOPULARNIH BIZNISA, PROFESIJA I TEŠKIH TEMA

FINANSIJSKO ZDRAVLJE:

 

10:30 – 11:45 (Nije) Keynote: Od A do Š sa Gagom Đermanović
11:45 – 12:15 Kafe pauza (check out)

 

12:15 – 12:40 Fulltime PR freelance style, Najra Krvavac
12:40 – 13:00 LinkedIn kao najbolja lična i dugoročna PR strategija, Ilija Ćosić
13:00 – 13:30 Mentalna otpornost – slabost ili snaga, Dajana Šipraga Zlojutro
13:30 – 13:45 Kafa, keksići i voće

 

13:45 – 14:10 Šta ima novo lepo? Ivan Ćosić
14:10 – 15:00 Drenislav Žekić – Bitka za povjerenje

 

15:00 Ručak i pozdravljanje