Produkcija dokumentarnih filmova za OSCE

Produkcija dokumentarnih filmova za OSCE

Agencija PRIME Communications je izabrana da producira dva dokumentarna filma za OSCE koja će predstaviti značajne projkte realizovane u Bosni i Hercegovini u 2009. godini.

Jedan dokumentarni film će biti fokusiran na projekat jačanja učešća građana u radu s općinom “Lokalno je primarno”, koji osigurava pravednu i odgovornu dodjelu javne imovine i usluga, dok će drugi dokumentarni film biti baziran na program Beacon sheme koje su domaće institucije u januaru 2009. godine zvanično preuzele od Misije OSCE-a.

]]>

Leave a Reply