PurPle (Purpose + People) – integrisanje cilja (Purpose), djela (Performance) i ljudi (People)

Pascal-Beucler

PurPle (Purpose + People) – integrisanje cilja (Purpose), djela (Performance) i ljudi (People)

„PurPle znači povratak ljudima – stvorili su ga ljudi, s ljudima i za ljude.“

Pascal Beucler
MSLGROUP, Chief Strategy Officer


Potpredsjednik i glavni strateg MS&L grupe na Sorbonne-i i HEC-u Pascal Beucler govori o prelasku iz zelene (briga o zaštiti životne sredine) i plave (održivost) u PurPle (ljubičastu) fazu poslovanja i djelovanja organizacija, orijentisanu ka ciljevima i ljudima, o konceptu razmišljanja o vrijednostima više nego o potrebama, o “drobrom rastu” (good growth) i o marketingu kao slušanju, ne samo odlučivanju.

PurPle za Beucler-a znači povratak ljudima i jedinu održivu formulu poslovanja u ovom vijeku.

Leave a Reply