Radovi i novosti

D. Mitrev_M. Docherty_ Nj.E. M. Murphy_R. T. Fontana_ B. Jelić

Promovisana 4. Studija o socio-ekonomskom uticaju Coca-Cole u BiH

Agencija PRIME Communications bila je zadužena za osmišljavanje, pripremu i planiranje događaja i PR podršku. To je uključilo odnose sa stakeholderima, pripremu komunikacijskih materijala i komunikaciju s medijima. Događaj je realizovan u sali za treninge Coca-Coline punionice u Hadžićima. …

UN konferencija: Građanski prostor je neophodan za budućnost BiH

Foto: Imrana Kapetanović

„Kohezija, koordinacija i solidarnost u civilnom prostoru su ključni za osnaživanje zagovaranja prema rješavanju ključnih pitanja vezanih za ljudska prava u bh. društvu“, zaključak je konferencije „Građanski prostor u Bosni i Hercegovini: pregled stanja i dalji put“ …