Redizajn webstranice za svakodijete.ba

za-svako-dijete websajt

Redizajn webstranice za svakodijete.ba

PRIME je redizajnirao web stranicu www. zasvakodijete.ba za UNICEF u cilju kreiranja platforme za objavljivanje članaka o djeci iz drugih medija uz informativno – edukativni sadržaj na web stranici.

Cilj redizajna web stranice je unaprijediti medijsko izvještavanje o pravima djeteta i pružiti priliku novinarima da ponude svoje članke široj publici od njihovih matičnih medija.

Posebno je važno dati priliku i stručnjacima i aktivistima ljudskih prava da komentarišu medijske natpise i odnos novinara prema datoj temi.

Blog će biti i dobar edukacijski materijal za buduće novinare, kao i djecu koja su aktivna u promociji svojih prava.