Regionalna kampanja „Istina je bitna“ o opasnostima koje donose dezinformacije i govor mržnje

Regionalna kampanja „Istina je bitna“ o opasnostima koje donose dezinformacije i govor mržnje

Istina ima ključnu ulogu u očuvanju demokratije i društvenog integriteta, a regionalna kampanja “Istina je bitna” (“Truth matters”) od vitalnog je značaja za informisanje građana Jugoistočne Evrope i Turske o opasnostima koje donose dezinformacije i govor mržnje, kako online, tako i offline.

Regionalna kampanja, koju realizuje Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini zajedno sa šest regionalnih savjeta za štampu, biće promovisana danas 3. maja povodom – Svjetskog dana slobode medija, a dio je projekta “Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi: Podrška novinarstvu kao javnom dobru”, koji obuhvata zemlje Zapadnog Balkana i Turske, a koji je podržan od strane EU i UNESCO-a. Projekat ima za cilj podršku slobodi izražavanja u regionu.

U okviru kampanje izrađena su dva videa koja imaju za cilj da informišu građane o tome kako mogu djelovati ako su oni ili neko koga poznaju žrtve govora mržnje ili dezinformacija. Takođe, u okviru videa promovisana je važnost profesionalnog i etičkog novinarstva za svako demokratsko društvo, posebno za zajednice koje se suočavaju sa širokom zloupotrebom medija. U tom kontekstu je posebno je naglašena uloga medijske samoregulacije i rad savjeta za štampu u borbi protiv dezinformacija i govora mržnje.

Podaci koji ukazuju na to da lažne vijesti stižu do građana šest puta brže od istinitih, a da njih 73 odsto više vjeruje glasinama nego zvaničnim informacijama su alarmantni i zahtijevaju hitne akcije.

Zbog toga u našoj kampanji posebno naglašavamo “borce za istinu” – novinare koji dosljedno slijede principe etičkog kodeksa, težeći integritetu, profesionalizmu i odgovornosti u novinarstvu.

Pozivamo građane da budu aktivni u borbi protiv dezinformacija i govora mržnje i da se obrate Vijeću za štampu i online medije u BiH ukoliko smatraju i prepoznaju da su oni ili neko drugi žrtve neetičkog izvještavanja u medijima putem mail adresa info@vzs.ba

Agencija PRIME Communications nije dio konzorcijuma koji realizuje kampanju nego distribuiše ovu objavu u okviru segmenta svoje društveno odgovorne strategije usmjerenog na jačanje medijske, naučne i zdravstvene pismenosti i podrške jačanju etičnosti medija u BiH.

Leave a Reply