#REIMAGINETALKS SERIJAL – UČEŠĆE UNICEF BiH U UNICEF-ovoj GLOBALNOJ #REIMAGINE #OSMISLIPONOVO KAMPANJI

#REIMAGINETALKS SERIJAL – UČEŠĆE UNICEF BiH U UNICEF-ovoj GLOBALNOJ #REIMAGINE #OSMISLIPONOVO KAMPANJI

UNICEF u Bosni i Hercegovini, kao dio globalne kampanje #Reimagine #OsmisliPonovo bolji svijet za svako dijete, pripremio je seriju live razgovora – podcastova pod nazivom #ReimagineTalks gdje su poznate ličnosti, stručnjaci i djeca imali priliku razgovarati o vrlo važnim temama. Agencija PRIME Communications osmislila je format i koncept za #REIMAGINETALKS serijal sa prijedlogom usmjerenim na povezivanje poznatih ličnosti s djecom i mladima, ali i sa njihovim roditeljima u sigurnom, virtualnom prostoru, ali otvorenom za komunikaciju, socijalizaciju i osmišljavanje novog svijeta, boljeg i sigurnijeg za svako dijete.

Tokom kampanje, u saradnji sa klijentom UNICEF-a u BiH, PRIME Communications bio je zadužen za osmišljavanje koncepta serijala Reimagine Talks, kreiranje vizualnog identiteta, pripremu i potvrđivanje tema i gostiju / učesnika emisije, kreiranje materijala za društvene mreže u svrhu promocije serijala, pripremu pitanja i odgovora za svaku temu, organizaciju i podršku prilikom snimanja epizoda, promociju kampanje na svim UNICEF-ovim online kanalima.

Serija sadrži osam jedinstvenih epizoda – video podcasta koji su dostupni na Facebook i YouTube kanalima UNICEF-a BiH. Teme epizopda bile su: mentalno zdravlje, obrazovanje, perspektive, aktivizam, muzika, mediji, životna sredina i inkluzija.

Leave a Reply