Sektor istraživanja istraživao stavove opšte ali i stručne javnosti

Sektor istraživanja istraživao stavove opšte ali i stručne javnosti

Sektor za istraživanja agencije PRIME Communications tokom 2017. godine sproveo je nekoliko istraživanja javnog mnjenja. Za potrebe OHR-a, sprovedena su dva istraživanja javnog mnjenja, od kojih jedno sa fokus grupama u šest opština Bosne i Hercegovine, kao i istraživanje stručne javnosti za potrebe Svjetske banke.

Agencija je tokom 2017. godine za svoje potrebe sprovela nekoliko istraživanja.