Sigurna dadilja

Sigurna dadilja

Agencija je za klijenta Udruženje građana Dobri medo – centar za kreativni rad s djecom, dizajnirala vizualni identitet i promotivne materijale za projekat “Edukacija dadilja – siguran put do posla”, te pruža PR podršku provođenju projekta.

SIGURNA_DADILJA_promotivni_materijal_13-11-2013_PRIJEDLOG_3

Projekat “Sigurna dadilja” se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta “Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III” kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona evra.

Leave a Reply