Simpozij “Uloga komunikacije u gospodarenju otpadom Zadar 2015”

Simpozij “Uloga komunikacije u gospodarenju otpadom Zadar 2015”

Agencija Prime Communications je bila jedan od prezentatora na Međunarodnom naučno-stručnom simpozijomu „Uloga komunikacije u gospodarenju otpadom“ koji se održao u periodu od 19 – 21. marta ove godine u Zadru. Rad koji je predstavljen na simpozijumu je Analiza svijesti javnosti o upravljanju otpadom i uključivanje javnosti u proces izgradnje regionalnih deponija u Bosni i Hercegovini, a kategorisan je kao naučno-stručni i biće publikovan u stručnom časopisu.

Ciljevi  simpozija su bili ukazati na važnost komunikacije  za postizanje ambicioznih EU ciljeva u području upravljanja otpadom, prikazati i razmijeniti primjere dobre prakse, ukazati na probleme  vezane za nivo informisanosti i svijesti javnosti o svojoj ulozi u uspostavljanju sistema upravljanja otpadom te omogućiti konstruktivnu razmjenu mišljenja s ciljem unapređenja prakse.