Sloboda govoru ali NE govoru mržnje

Sloboda govoru ali NE govoru mržnje

Lijepa riječ gvozdena vrata otvara. Kažu.

A onda za zubima ne bi morala da ostane zlatna nego gadna…

Slobodu govora smo prihvatili objeručke a promišljanja prije izgovorenog / napisanog i odgovornost za rečeno još uvijek nismo savladali.

Zašto sebi dajem za pravo da pišem o ovome?

Da sam nutricionistkinja ili psihologinja, mogla bih kroz primjer pravilne ishrane da objasnim kakav bi bio uticaj konzumacije otpadnih voda ili otrovnih hemikalija na zdravlje što bi ujedno bila paralela ka našem mentalnom zdravlju, kao pojedinaca. A treba da budemo i fizički i mentalno dobro da bismo se bavili poslovima – ekonomijom, kulturom, društvom…

Komunikacijske profesije u značajnoj mjeri uključuju kreiranje sadržaja, ali važnije od toga, strategija važnih za ono što se dešava u javnom prostoru i uticaja na ljude i organizacije koji značajno doprinose u kreiranju okruženja u kome živimo. Naš je (legitiman i opravdan) interes da okruženje u kom živimo bude ”zdravo” – pravedno i podržavajuće. Da gradimo odnose uzajamnog poštovanja, uvažavanja i povjerenja. Naša je odgovornost da u tom procesu budemo profesionalni, etični, moralni – čestiti i vaspitani.

To uopšte nije jednostavno u eri interneta i društvenih mreža i najnovije sveprihvaćene inovacije – vještačke inteligencije.

Ko je odgovoran za javni prostor i ono što se u njemu objavljuje i dijeli? Nije samo regulator, nećemo se uvijek i u svakoj prilici odricati odgovornosti. Nisu samo ni mediji – iako u velikoj mjeri jesu i iako u velikoj mjeri računaju na klikove na sadržaj koji bi itekako trebalo da se isfltrira…

Ipak… Odgovorni smo i svi mi koji riječi javno govorimo i objavljujemo. Svi mi koji kliknemo na nefiltrirane sadržaje.

Podsjetnik – internet je javni prostor. Čak i dostupniji i sa širim dosegom od bilo kog tradicionalnog medija – TV ili radio stanice, štampe. To važi i za zaključane naloge i one s napomenama da je ”zabranjeno prenošenje statusa”. Da, važi i za javne ličnosti ali i za sve nas koji zauzimamo bilo koji dio javnog prostora, pa i te zaključane naloge.

Kako onda mi možemo i treba da utičemo na bolji javni prostor?

Medijska pismenost je važna tema. Od nje zaista, u velikoj mjeri, zavisi naše ponašanje u medijima i naše ponašanje kao medija.

Pored toga što pazimo šta, kome i kako pišemo i objavljujemo, naše je i da edukujemo. Jedan na jedan unutar tima, a na našim kanalima komunikacije, sve do kojih na taj način dosežemo.

PREPORUKE i kriteriji objava za ljepši i čistiji javni prostor:

  • Je li ovo što dijelim ikom korisno? Ako nije, ima li potrebe da to i objavim? Da, tačno je da je možda i većina sadržaja i stvari koje pričamo beskorisna i bez stvarne svrhe. Ovo pitanje je i dalje, po mom iskustvu, korisno za filtriranje sadržaja.
  • Pregledam tri puta prije objave može li moja (ni od koga zatražena) a ispisana misao i riječ uvrijediti ili povrijediti – bilo koga, po bilo kom osnovu – pola, izgleda, godina, mogućnosti, vjerske ili etničke pripadnosti, iskustva, poteškoće…
  • Vrijedi li jedan ili milion lajkova toga da moj feed bude onakav kakva nisam ili jesmo li mi ta/kva organizacija?
  • Dodatno – ima li ovo što pišem uticaj na još nekoga iz mog okruženja (porodica, prijatelji, firma u kojoj radim)?
  • Razmislim još jednom prije nego nešto objavim ili kažem. (Nikad) Nije vrijeme za mržnju, grube riječi, lošosti…
  • Informišite se i edukujte se da možete da prepoznate populizam, lažne informacije, klikolovne naslove i podnaslove, govor mržnje na koji NE TREBA reagovati na bilo koji način osim prijavom sadržaja.

 

Budućnost komunikacija i svijeta je u odgovornosti – odgovornom kreiranju i dijeljenju sadržaja. Ali i u regulaciji koja uvijek kaska za tehnološkim inovacijama – internetom, društvenim mrežama, vještačkom inteligencijom…

Ako ćemo se baviti poslovima koji uključuju dijeljenje riječi u javnom prostoru, onda neka te riječi budu promišljene i blage. Neka budu riječi podrške, ohrabrenja i dobrote.

Podrška za poruku protiv govore mržnje: Message from the IPRA President: Hate speech in today’s world.

 

#ŠiriDobro #NeGovoruMržnje #StopGovoruMržnje #RazmisliPrijeObjave

#NoToHate #TakeCareBeforeYouShare.

Leave a Reply