Sloboda i odgovornost komunikacijskih praksi

Sloboda i odgovornost komunikacijskih praksi

Poruke iz panela: Greenwashing, brainwashing, spin, prikriveno oglašavanje ili najgori posao koji je PR ikad napravio

Autor: Pedja Ašanin Gole

Imamo li, kao iskusniji i etični komunikacijski praktičari, luksuz da ”biramo” samo one klijente koji su ”zeleni”, nemaju loš uticaj na okoliš, imaju odličnu reputaciju – interno, među zaposlenima i u društvu, i pametno usmjeravaju svoje društveno odgovorne strategije, prakse i budžete?

Kao komunikacijski praktičari, imamo određenu slobodu i fleksibilnost u odabiru klijenata s kojima želimo raditi. Ali kao profesionalni komunikatori imamo odgovornost da radimo sa klijentima koji su spremni da preuzmu odgovornost za svoje poslovanje i društveni uticaj, koji su spremni da se prilagode i poboljšaju svoje prakse kako bi postali održiviji i društveno odgovorniji. Međutim, ne možemo uvijek birati samo one klijente koji su već na dobrom putu, jer bi to značilo da propuštamo priliku da pomognemo onima koji su možda manje informisani ili manje spremni za promjene i da se naučimo nešto novo. Stoga, kao etični komunikacijski praktičarI imamo odgovornost da radimo sa svim klijentima na poboljšanju njihovog društvenog uticaja i održivosti.

Gdje je odgovornost komunikacijskih praksi? U priznavanju dobra ili u bavljenju i onim što nije dobro, ali može i treba da postane bolje?

Odgovornost komunikacijskih praksi je u oba aspekta – u priznavanju dobra i u bavljenju onim što nije dobro, ali može i treba da postane bolje.

Komunikacijske prakse trebaju biti usmjerene na promicanje pozitivnih vrijednosti i praksi, ali isto tako trebaju prepoznati i adresirati probleme i izazove koji postoje u društvu i poslovanju. To uključuje prepoznavanje i suočavanje s negativnim uticajima koje poslovanje može imati na životnu sredinu, društvo i zajednicu te rad na poboljšanju tih uticaja.

Komunikacijske prakse takođe trebaju biti transparentne, pružajući jasne informacije o poslovanju i društvenom uticaju klijenta te pružajući priliku za dijalog i suradnju s relevantnim stakeholderima.

Odgovornost komunikacijskih praksi takođe uključuje promicanje etičkih vrijednosti i praksi u poslovanju te rad na izgradnji povjerenja klijenta u društvu. To se može postići kroz transparentnu i otvorenu komunikaciju s javnošću, uključujući i priznavanje i ispravljanje pogrešaka kada se one dogode.

Ukratko, odgovornost komunikacijskih praksi je u prepoznavanju i promicanju pozitivnih vrijednosti i praksi, ali i u suočavanju s negativnim uticajima i radu na njihovom poboljšanju, uz transparentnost, odgovornost i promicanje etičkih vrijednosti.

Leave a Reply