Iz posebnog dijela svemira #SparkTrek na #SparkMe konferencijama [VIDEO]

Iz posebnog dijela svemira #SparkTrek na #SparkMe konferencijama [VIDEO]

Svi su učitelji i svi su đaci u isto vrijeme. Toliki broj novih lekcija iz cijeloga svijeta, za tako malo vremena nalazi se samo na Spark Trek brodu.

U želji da sa vama podijelim na najbolji način energiju SparkMe konferencija koja je zauvijek utemeljena u moje misli i postala dio moje ličnosti u jednu ruku, sklopili smo ovaj mali video. Nadam se da nećete zamjeriti na velikom broju editorskih grešaka, ali imajte na umu da se video editovanjem ne bavim i da sam većinu toga što sam koristila za potrebe ovog videa naučila u ovih poslednjih nekoliko dana :). Nadam se da ćete uživati.

Sve o Spark.me konferenciji možete naći na ovim službenim kanalima:

Web: http://spark.me/2016/

Facebook: https://www.facebook.com/sparkdotme

Twitter: https://twitter.com/sparkdotme

Instagram: https://www.instagram.com/sparkdotme/

Zahvaljujem se posebno Aleksandru Popadiću, Jovani Ljubojević i Diani Irić na pomoći 😉

Leave a Reply