Šta vam predstavlja komad papira?

komadi papira

Šta vam predstavlja komad papira?

  1. Na njemu štampam dokumente
  2. Dobro mjesto za crtež
  3. Origami
  4. Odlazak u toalet
  5. Drvo, resurs

Ja odgovaram sa ovim pod 5. Zašto? Pa zapravo nema veze samo sa papirom, svaki proizvod posmatram kao resurs. Da bi nešto uopšte mogli da konzumiramo, naša životna sredina je morala da nam da dio sebe, odnosno, mi smo to uzeli i onda nam je obaveza da budemo odgovorni prema tom resursu i izrazimo svoju zahvalnost.

A zbog čega da čuvamo prirodne resurse? Odgovor je jednostavan, da bi sačuvali život!

stablo

Po nekim grubim proračunima koji su aktuelni, procjenjuje se da nam je potrebno oko 17 stabala da bi proizveli 1 tonu papira. Neke procjene koje su uzele u obzir iste karakteristike listopadnih i četinarskih stabala (12 metara visine i prečnika 18 cm) govore da je za proizvodnju kopir/kancelarijskog papira potrebno oko 24 ovakvih stabala, a za proizvodnju novinskog papira oko 12 stabala. Ovo su podaci za proizvodnju papira iz drveta kao čiste sirovine, ne za proizvodnju novog papira od recikliranog papira.

Pored izvornog resursa za proizvodnju papira, tj. drveta, potrebno nam je još resursa, a to su energija i voda. Za proizvodnju 1 tone papira potrebno je oko 11000kWh energije što je otprilike energija koje kod nas jedno domaćinstvo sa prosječnom mjesečnom potrošnjom od 400 – 500 kWh energije potroši za oko 2 godine! A vode je potrebno oko 72 m3, što je oko 6 mjeseci snabdijevanja vodom jednog domaćinstva sa prosječnom mjesečnom potrošnjom od 10 m3!

Jeste li znali da papir čini 70% otpada u kancelarijama?!

upotreba-papira-u-kancelarijama

Svaka konzumacija prirodnih resursa ogleda se i u potrošnji novca, a smanjenjem upotrebe papira, možemo smanjiti troškove ne samo za papir, nego i troškove za tonere iz štampača i fotokopir mašina, s obzirom da papir uglavnom koristimo za štampanje dokumenata.

Upotrebu i troškove za papir smanjujemo na pola, ukoliko štampamo obostrano.

Smanjimo papirologiju :-), tu se svi slažemo, zar ne?! Elektronske forme dokumenata, pored uštede bespotrebnog štampanja, su mnogo efikasniji način komunikacije, te ga trebamo koristiti gdje god je moguće.

I, kad već proizvedemo papir, ne bacajmo ga sa ostalim otpadom, nego reciklirajmo, odnosno razdvojimo otpad, ukoliko imamo mogućnost za to, a možemo ga i prodati kao sekundarnu sirovinu i ostvariti dodatnu ekonomsku korist.

I, dobro je da znamo da jedno odraslo stablo proizvede kisika potrebnih za život 2 čovjeka!

Smanjimo otpad u kancelarijama

Leave a Reply