Stanje PR profesije u BiH

Stanje PR profesije u BiH

PR-ovci čitaju blogove, ne koriste Twitter i dalje se bore sa malim budžetima, rijetko učestvuju u donošenju odluka i osjećaju se neshvaćeno…

Drugo istraživanje o PR-ovcima, koje je realizovala agencija PRIME Communications, pokazalo je trenutno stanje profesije, kako PR-ovci gledaju na nove trendove i komunikacijske kanale koji postaju sve utjecajniji, s kojim se preprekama i problemima susreću, koliko ulažu u dodatnu edukaciju i da li se vide u ovoj profesiji i u budućnosti.

Istraživanje je pokazalo da su mnogi PR-ovci prepoznali značaj novih medija i da su svjesni izazova i prilika koje im se pružaju, ali isto tako i da mnogi i dalje ne koriste sve potencijale koji im stoje na raspolaganju. Iako se i dalje bore sa poteškoćama nerazumijevanja njihove funkcije, malim budžetima i obavljanjem poslova koji ne bi trebali biti njihova zaduženja većina ispitanih (84.5%) se želi i u budućnosti baviti odnosima s javnošću.

Iako se svakodnevno susrećemo sa mnogim izazovima, preprekama i ponekad naizgled nerješivim situacijama, posao PR-ovca je i dalje veoma značajna funkcija u organizaciji, ali i sve zanimljivije zanimanje mladih ljudi koji su prepoznali čari ovog kreativnog i dinamičnog posla koji zahtijeva kontinuirano učenje i rad na sebi za postizanje velikih uspjeha.

I nakon ovih rezultata istraživanja postavlja se pitanje zbog čega mnogi PR-ovci ne dobivaju dovoljno povjerenja u svojim organizacijama i da li našoj profesiji treba bolji PR. U svakom slučaju u BiH ima još mnogo prostora za napredovanje i poboljšanje imidža PR profesije na kojem svaki PR praktičar treba da radi.

 

(0) Comments

Leave a Reply