Svjetska banka

Svjetska banka

Za potrebe Svjetske banke, u periodu od septembra do novembra realizovana su dva kompleksna istraživanja o stanju migracija u Bosni i Hercegovini i Studija o povjerenju u Bosni i Hercegovini. Oba istraživanja realizovana su na osnovu kombinacije više metoda, od desk analiza, statističkih provjera, fokus grupa i intervjua sa nosiocima interesa kako bi se osigurao sveobuhvatan uvid u pitanja ključna o ovim temama.

Leave a Reply