TACSO BiH – jačanje kapaciteta OCD u oblasti odnosa s javnošću

CSO-PR and Media Mentoring Programme Banja Luka

TACSO BiH – jačanje kapaciteta OCD u oblasti odnosa s javnošću

Agencija Prime Communications realizovala je za projekat TACSO BiH prvu fazu projektne aktivnosti obuke organizacija civilnog društva za odnose s javnošću. Projektna aktivnost ima za cilj jačanje kapaciteta OCD iz oblasti odnosa s javnošću kroz dvije faze, fazu dvodnevne obuke i treninga i mentoring fazu tokom koje će organizacije razviti svoje komunikacijske planove za period do kraja 2014. godine.

CSO-PR and Media Mentoring Programme Banja Luka

Prva faza koja ja obuhvatila dvodnevne radionice za 20 organizacija, odnosno, 40 učesnika, realizovana je u Banjaluci i Mostaru. Učesnici su radionice ocijenili visokim ocjenama a kao najkorisniji dio naveli sesiju sa novinarima. U toku je rad na izradi komunikacijskih planova i strategija uz mentorstvo edukatora što čini fazu 2 projekta.

CSO-PR and Media Mentoring Programme Banja Luka

CSO-PR and Media Mentoring Programme Banja Luka

Leave a Reply