banke na društvenim mrežama

kasice-prasice

Banke u Bosni i Hercegovini na društvenim mrežama

U junu 2011. godine sam na svom blogu pisala tekst o bankama u BiH – Pregled – kako banke u BiH koriste Facebook. Stanje je bilo sljedeće:

Od 18 banaka u Fedreaciji BiH njih 7 je imalo svoju stranicu na Facebooku, a u Republici Srpskoj od 10 banaka na Facebooku nije bila nijedna.

Ovdje moram naglasiti da sam u pisanju teksta prošle godine u obzir uzimala i stranice banaka na Facebooku koje sam našla bez obzira na to da li imaju ili ne link sa svoje web stranice na njih. To bi u suštini moglo značiti i da neka od ovih 7 Facebook stranica i nije bila zvanična stranica banke.

Uglavnom, od tih 7 samo je jedna banka ozbiljno radila sa svojim fanovima i imala nešto preko 1000 fanova. To je bila Sparkasse Bank BiH. …