BiH

Energija i životna sredina

Bosna i Hercegovina još uvijek nema energetsku strategiju koja je neophodna za kvalitetno planiranje u ovoj oblasti, a i jedan je od prioriteta Sporazuma o pridruživanju EU. Nepostojanje ovakvo bitnog strateškog dokumenta onemogućava adekvatno postavljanje ciljeva i konkretnih aktivnosti …