communications strategy

Lansiran je prvi BH naučni portal naukagovori.ba

Agencija PRIME Communications pružila savjetodavnu, operativnu i komunikacijsku podršku za Društvo za promociju prirodnih nauka „Nauka i svijet“ pri pripremi i lansiranju prvoh bh. naučnog portala https://naukagovori.ba/.

Blog Quantum of Science preseljen je time na novu lokaciju – naukagovori.ba. Transformacija …