Delegacija Evropske unije u BIH

Delegacija Evropske unije u BIH

Novi ugovor s Delegacijom Evropske unije u BIH za narednih 12 mjeseci ujedno je novi izazov za Prime Communications. Usluge obuhvataju praćenje događaja od značaja za Delegaciju EU u BIH, te pripremu tekstova na lokalnom i engleskom jeziku, fotografisanje …