digitalni trendovi

DIGITAL TRANSFORMATION PRIME BOOK

DIGITAL TRANSFORMATION PRIME BOOK

21 odgovor na 1001 pitanje o digitalnoj transformaciji dr Dragane Vujović Đarmanović
Pojam digitalne transformacije i upravljanja promjenama koje prate transformaciju sve je prisutniji u poslovnom okruženju. Koliko razumijemo šta uopšte podrazumijeva, kome je sve potrebna, šta ona znači za …

Da li digitalni trendovi vode PR do krize identiteta?

 
Utjecaj digitalnih trendova na PR agencije je područje koje još uvijek nije dovoljno istraženo, međutim nove studije nude koristan barometar tempa promjena u firmama iz UK, kao i izazove na koje se tek treba odgovoriti.

PRCA  digitalni izvještaj, u kojem je ukupno …