energija

Energija i životna sredina

Bosna i Hercegovina još uvijek nema energetsku strategiju koja je neophodna za kvalitetno planiranje u ovoj oblasti, a i jedan je od prioriteta Sporazuma o pridruživanju EU. Nepostojanje ovakvo bitnog strateškog dokumenta onemogućava adekvatno postavljanje ciljeva i konkretnih aktivnosti …

Ušteda energije u kancelarijama

Kako je potrošnja energije dovela do velikih globalnih promjena na planeti Zemlji, bilo je neophodno mijenjati politike upravljanja energijom i energetskim resursima, kako kroz zakonske procedure, tako i mijenjanjem navika pojedinaca.

Naše kancelarije su veliki potrošači energije, ali ima mnogo …