komunikacija

Umjesto statusa

Živjeli i zdravi hodili kroz 2023.

Bila je ovo godina učenja i promjena i naših okruglih 20 godina postojanja i rada.

Traženih i željenih, ali i neželjenih a korisnih i potrebnih lekcija. Ipak, kad malo bolje razmislim, mogu i možemo da …

Krizna komunikacija je u krizi

Brane Gruban, stručnjak za komunikacijski menadžment, ukazuje na greške na kojima bismo trebali učiti
“Postoje greške i nedosljednosti u komunikaciji koje mogu imati fatalne posljedice”, kaže Brane Gruban, koji ističe prvo pravilo krizne komunikacije: “To je hermetička centralizacija službenih informacija …