#ProactiveUtisak

DR ŽANETA TRAJKOSKA #ProactiveUtisak

Moj prvi put na PROACTIVE-u, ali ne i poslednji, to znam sigurno. Proactive 2022 je imao tešku zadaću – da vrati ljude uživo na konferenciju, da im pruži nešto novo i da zadrži pozornost i interes u ovom izazovnom …

DR NELA KAČMARČIK MADUNA #ProactiveUtisak

Bio je ovo dugo očekivani susret ljudi kojima je komunikacija u opisu posla, ali koji međusobnu komunikaciju često ostave „za bolja vremena“. Ponovo smo potvrdili da se svijet mijenja svakodnevno i da je jedini način da stručnjaci iz svijeta …

MILOŠ ĐAJIĆ #ProactiveUtisak

PROACTIVE sa kog smo se upravo vratili je bio pravo osveženje kako temama i energijom tako i sadržajem. Nedostajale su nam svima konferencije iz oblasti odnosa sa javnošću. Najvažnije je da smo se okupili, učili jedni od drugih, povezivali …

Post-sve, hiper-sve, neo-sve

#PROACTIVEcrtice
Matija Krivošić

Hiper-sve društvo je sintagma oko koje je prof. dr Dejan Verčič vodio svoje izlaganje na PROACTIVE konferenciji – ”U početku bijaše riječ: odnosi s javnošću kao meka moć”.  Istina i javno mnijenje su pod velikim pritiskom generalnog stanja …

MA JELENA KALINIĆ #ProactiveUtisak

Kako sam biolog, naučni novinar i naučni komunikator, područje PR-a je meni istovremeno jako daleko i jako blisko. Naime, kao neko ko dolazi primarno iz nauke, prije nisam imala toliko znanja o tome šta je PR i zašto je …