seka

Kriza i agencije

Prije nekoliko mjeseci smo svi pomislil, i kako je svjetska ekonomska kriza (iako ne volim taj termin, u nastavku će to ipak biti SEKA) o kojoj smo slušali i koja je i neke od nas dobro uzdrmala, konačno negdje …