TACSO BiH

CSO-PR and Media Mentoring Programme Banja Luka

TACSO BiH – jačanje kapaciteta OCD u oblasti odnosa s javnošću

Agencija Prime Communications realizovala je za projekat TACSO BiH prvu fazu projektne aktivnosti obuke organizacija civilnog društva za odnose s javnošću. Projektna aktivnost ima za cilj jačanje kapaciteta OCD iz oblasti odnosa s javnošću kroz dvije faze, fazu dvodnevne obuke i treninga i mentoring fazu tokom koje će organizacije razviti svoje komunikacijske planove za period do kraja 2014. godine. …