trans masti

Marketinške prevare prehrambene industrije

Na tržištu je danas toliko proizvoda da je konkurencija ogromna, tako da se kompanije u svojim oglašavanjima služe prevarama kako bi pridobili pažnju potrošača i povećali prodaju svojih proizvoda. Neke kompanije odu toliko daleko da završe i na sudu. …