Twitter

Digitalizuj.me – pravo dobra priča

Kada sam prije 9 mjeseci prvi put od Vladimira Vanje Vulića dobio poziv da budem gost predavač na njihovom projektu Digitalizuj.me moram priznati da sam imao malu tremu. Već i tada sam znao da je Digatalizuj.me jedan izuzetno zanimljiv …