upravaljenje otpadom

poruke-u-boci

Priča jedne boce

Savremeni sistem upravljanja otpadom na prvom mjestu podrazumijeva smanjenje stvaranja otpada,
odnosno stvaranje što manje količine otpada, što bi otprilike značilo:

Ne kupuj nešto što ti zapravo nije ni potrebno
Kupuj proizvode sa što manje ambalaže
Iskoristi ponovo sve što možeš

Kad sve ovo gore ispoštujemo, i kad dođe vrijeme da se „riješimo“ nečeg što nam više ne treba, to treba da uradimo na što pravilniji način, a to je da odvojimo otpad koji može da se reciklira ili kompostira, a ostalo u kontejner za miješani otpad. …