usability

Usability – šta bi svi trebali znati?

Kako stičem iskustvo u dizajniranju web sajtova, počnjem shvatati da dobar dizajn ne čini samo vizuelna privlačnost stranice nego i njegova upotrebljivost. Dizajn i vizuelna privlačnost svakom web dizajneru je primarna stvar i svu našu pažnju i vrijeme posvećujemo …