zapošljavanje

Jeste li sigurni da želite raditi sa kreativnim ljudima?

Svi vole kreativne ljude. Svi mi volimo da vidimo priče o ljudima koji su najustaljenije i najčvršće definicije okrenuli naopako i napravili njihov vlastiti, novi, nepredviđeni i nepredvidivi sistem. Promijenili logotipe svjetskih kompanija, išli u pravcu koji niko nije …