žene lideri

Žene koje su promijenile svijet – Ima li ih u BiH?

Uvijek su postojale izuzetne žene koje su uticale na tok svjetske historije mijenjajući ga. Borile su se za svoja prava u svijetu muškaraca, protiv ograničenja i tradicionalnih uvjerenja koje im je društvo nametnulo, protiv nejednakosti i diskriminacija. Svojim djelima …