“Transparentno alociranje javnih sredstava – dobre prakse i modeli iz EU”

“Transparentno alociranje javnih sredstava – dobre prakse i modeli iz EU”

Projekat TACSO BiH i Vesta TACSO organizovali su konferenciju “Transparentno alociranje javnih sredstava – dobre prakse i modeli iz EU” 30. – 31. marta 2016. na Jahorini na kojoj je učestvovalo više od 90 učesnika iz Zapadnog Balkana i Turske. Pružili smo PR podršku koja je podrazumijevala pripremu najave konferencije, komunikaciju s medijima i pripremu komunikacijskih materijala za medije – tekstova i saopštenja kao i izradu izvještaja o medijskim izvještajima.

Agencija Prime Communications za konferenciju je osigurala dizajn vizuelnog identiteta i aplicirala ga na materijale konferencije, kao i fotografije konferencije.