Treća međunarodna konferencija Banjalučke berze

Treća međunarodna konferencija Banjalučke berze

Od 14. do 16. maja 2008. godine održana je Treća međunarodna konferencija Banjalučke berze na Jahorini koja je okupila preko 400 učesnika.

Za organizaciju konferencije, osmišljavanje i dizajniranje svih materijala i osmišljavanje i organizovanje zabavnog programa Treće međunardne konferencije

Banjalučke berze bila je zadužena agencija Prime Communications koja sa Banjalučkom berzom sarađuje već dugi niz godina.

Leave a Reply