UNDP Istraživanje o enegetskoj efikasnosti

UNDP Istraživanje o enegetskoj efikasnosti

Provođenje CATI Istraživanja o svjesnosti/znanju građana BiH o energetskoj efikasnosti, bila je još jedna od aktivnosti koju smo u Prime-u provodili u novembru ove godine.

Za klijenta UNDP (United Nations Development Program), na uzorku od 1 000 punoljetnih građana BiH proveden je telefonski upitnik sa pitanjima koja su uključivala poznavanje građana o načinu uštede energije, njihova
(ne)djelovanja na provođenju racionalne potrošnje, mogućnosti investiranja u energetski efikasnu infrastrukturu, i sl.

Istraživanje je provedeno u preko 40 opština u Bosni i Hercegovini, sa odnosom Federacija BiH 67,5% i Republika Srpska 32,5%.