UNICEF dodjela godišnje novinarske nagrade za izvještavanje o djeci

UNICEF dodjela godišnje novinarske nagrade za izvještavanje o djeci

UNICEF je i u 2015. godini, u okviru aktivnosti kojima se promoviše Konvencija o pravima djeteta i aktivnosti projekta Pravda za svako dijete, organizovao Konkurs za najbolje novinarski radove koji dopriose informisanju o pravima djeteta, zaštiti i promociji prava djeteta otvoren je za sve novinare i medije koji su svoje radove na ovu temu objavili tokom ove godine u medijima u Bosni i Hercegovini. 
Interaktivna radionica posvećena zaštiti i promociji prava djeteta u BiH održana je na Jahorini a nakon radionice su dodijeljene nagrade, za tekst u štampi, na internetu, televiziji i radiju, za novinarski doprinos informiranju, zaštiti i promociji prava djeteta u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu.
Agencija Prime Communications je pružila PR i logističku podršku u realizaciji ovih aktivnosti.