UNICEF radionice i promocije publikacije i platforme #MedijiZaDjecu

UNICEF radionice i promocije publikacije i platforme #MedijiZaDjecu

Foto: Almir Panjeta

Druga polovina godine bila je obilježena brojnim aktivnostima za UNICEF – promociju i predstavljanje publikacije i online platforme “Mediji u najboljem interesu djeteta” u Palama, Srebrenici, Brčkom, Tuzli i Zenici kao i dvjema radionicama. Fokus radionice održane 7. i 8. novembra na Bjelašnici bio je na osmišljavanju strategije i koraka za realizaciju obilježavanja Međunarodnog dana djeteta kroz ovogodišnju uspješnu kampanju Djeca preuzimaju #KidsTakeOver. Druga radionica održana 19. i 20. decembra u Konjicu sa predstavnicima medija i svih UN agencija fokus je imala na Ciljevima održivog razvoja i dobrim primjerima iz prakse kako se ciljevi mogu postići ili približiti bh. okolnostima.

Agencija PRIME Communications organizovala je ove događaje, te pružila logističku podršku i podršku u odnosima s medijima.