Ured koordinatora za reformu javne uprave

Ured koordinatora za reformu javne uprave

Prilokom realizacije projekta cilj nam je bio kreirati sistem koji zadovoljava potrebe naših klijenata u pogledu jednostavnog i brzog ažuriranja sadržaja, te omogućiti pristup posebnoj grupi korisnika koji su uključeni u proces regorme javne uprave.

Danas je ovaj sajt jedan od najinformativnijih sajtova državne uprave.
Link: http://parco.gov.ba