Usability – šta bi svi trebali znati?

Usability – šta bi svi trebali znati?

Kako stičem iskustvo u dizajniranju web sajtova, počnjem shvatati da dobar dizajn ne čini samo vizuelna privlačnost stranice nego i njegova upotrebljivost. Dizajn i vizuelna privlačnost svakom web dizajneru je primarna stvar i svu našu pažnju i vrijeme posvećujemo upravo tome.

Shvatio sam da većinu vremena posvjećujem manje bitnim detaljima i vrlo često sam zaboravljao na upotrebljivost web sajta.

Rijetko sam se stavljao u situaciju onih koji će koristiti web sajt. Takođe sam rijetko razmišljao o mogućnosti da bi sajt mogle koristiti i starije osobe koje svakako imaju drugačiju moć opažanja nego mlađe generacije.

I tu shvatam upravo zahvaljujući Stevu da upotrebljivost počinje i prije samog dizajniranja sajta. Počinje na prvom sastanu sa klijentom, timom, kada saznajemo o čemu je sajt i za koju ciljnu grupu se pravi.

Poslije pročitane knjige Don’t Make Me Think dobar dizajn po meni više nije samo vizuelno lijep. Dobar dizajn je onaj koji će ispuniti svoje potrebe, dizajn koji je pažljivo smišljen, dobro izveden i testiran.

Krug mi je jasno dao do znanja da postoji velika razlika kako dizajneri misle da korinsici vide njihov sajt, i kako to korisnici stvarno vide.

Pri kreiranju stranice, ponašamo se tako kao da će korisnici pregledati sve naše stranice, pročitati sav tekst, shvatiti kako smo mi to organizovali stvari.

U stvarnosti situacija je potpuno drugačija, korisnici uglavnom skeniraju sadržaj, traže riječi i fraze koje će im zapasti za oko i na koje će kliknuti. Korisnici na webu su uvjek u žurbi, žele da uštede što više vremena i pronađu sadržaje za kojim tragaju na što brži, lakši i jednostavniji način.

Jedan od načina na koji korisnici funkcionišu jeste i skeniranje sadržaja. Tako čitamo knjige, novine, magazine i na to smo navikli, kako bi sto brže pronašli inofrmacije koje nas zanimaju.

Steve na sjajan način opisuje kako se korisnici ponašaju kada dođu na sajt, upoređujući to sa posmatranjem bilborda vozeći se autoputom.

Pošto se korisnici ponašaju i opažaju stvari na našem web sajtu kao i kada gledaju bilborde pri brzini od 60km/h, dizajneri moraju da kreiraju kao da kreiraju sjajne bilborde.

Osim toga Steve napominje da web stranica treba da pruži mnoge odgovore korisniku koji je posjeti prvi put.

Neka od pitanja koje će sebi korisnici postavljati su:

  • O čemu je ova stranica?
  • Šta mogu ponaći ovde?
  • Da li mogu da kliknem ovde?
  • Zašto bi bio ovde a ne negdje drugdje?

Korisnici trebaju biti u mogućnosti da na ova pitanja odgovore brzo, na prvi pogled i uz vrlo malo truda.

Svaka stranica treba da bude očigleda, tako da, kada prosječni korisnik dođe na stranicu zna na čemu je i koji sledeći korak treba da preduzme.

Kroz veći dio knjige Steve Krug piše o pravilnoj tehnici za navigaciju i pod-navigaciju kao i pravilnom raspoređivanju sadržaja koji će biti jasan i pregledan za sve korsnike. Govori o dužini navigacije, posebno skrećući pažnju na navigaciju koja će uvjek korisniku dati do znanja na kojoj stranici se nalzi.

Upoređuje raspored elemenata na stranici sa postavljenjem table sa imenima ulica na putevima. Ako se neko odluči da stavi naziv ulice 10 metara prije ugla (što bi moglo imati smisla jer bi ljudi tada vidjeli ime ulice prije nego što bi trebali skrenuti), ljudi ih ne bi opazili, jer nisu navikli da znak stoji tu.

Ovaj primjer na isti način možemo primjeniti i na naš web sajt, postavljajući navigaciju i druge elemente u skladu sa nekim standardima koji postoje godinama.
Steve Krug kroz veći dio knjige dosta pažnje skreće i na testove upotrebljivosti. Često napominje da testovi više nisu luksuz i da danas svako može pokrenuti jednostavan test. On čak i ide korak dalje pružajući detalje, pitanja i savjete koja možemo postaviti testiranom korisniku.

Testovi upotrebljivosti pružaju uvid kako se korisnici snalaze u interakciji sa stranicom. Bez ovih testova, nije lako zaključiti da li je web sajt stvarno upotrebljiv ili ne. Posmatrajući kako ljudi zapravo koriste web stranicu mogu se otkrititi problemi koje dizajneri i programeri nisu sami prepoznali. Takođe, posmatranje korisnika kako se snalazi po našoj stranici je odličan način da se vidi da li nešto radi stvarno onako kako smo zamislili.
U jednom posebnom poglavlju Steve opisuje da za probleme sa upotrebljivošću nisu uvjek krivi dizajneri. Dizajneri kako bi udovoljilji šefovima rade stvari pogrešno što na kraju može samo smetati krajnjim korisnicima. Steve Krug vjeruje da ako je nešto teško za koristiti, ljudi to neće ni koristiti.
Upotrebljivost treba da olakša posjetiocima svakodneve aktivnosti na sajtu. Ako je vaša stranica jednostavna za korištenje i ima smisla prosječnom korisniku, posjetioci će vjerovatno ostati na njoj ali ako nije tako, korisnici će otići dalje jer, znate kako kažu: „Na Internetu konkurencija je samo jedan klik dalje„.

Ostavite odgovor