Usluge

Čime se bavimo

Edukacija
U našem radu posljednjih godina posebnu pažnju posvetili smo edukaciji, naročito edukaciji klijenata i profesionalaca u oblasti odnosa s javnošću, menadžmenta i korporativnog upravljanja.

Vidi više

Organizacija događaja
Kada organizujemo događaje za naše klijente ili za nas same, nastojimo da upotrijebimo maksimalnu kreativnost, inovativnost i efektnost svakog i najsitnijeg detalja.

Vidi više

Vizuelne komunikacije
Portfolio vizuelnih komunikacija prikazuje idejna rješenja koja su pomogla stvaranju uspješnih proizvoda. Prikazuje proces komunikacije između klijenta i korisnika, između proizvoda i tržišta.

Vidi više

Istraživanje tržišta
Najbolji način da saznate ključne informacije za pokretanje novog poduhvata jeste napraviti dobru analizu tržišta i javnog mnijenja.

Vidi više

Public Relations
Kroz PR kao posebnu funkciju menadžmenta našim klijentima pomažemo pri uspostavljanju i održavanju zajedničkih načela komunikacije, razumijevanju, prihvatanju i saradnji između njih i javnosti.

Vidi više

Web design
Estetski ugođaj je ono što svaki posjetilac prvo doživi na svakoj web lokaciji i to je ono što postavlja atmosferu.

Vidi više

PRIME Digital
Prime Digital, odjel Agencije PRIME Communications, koji djeluje od početka 2011. godine zadužen je za izradu online komunikacijske strategije za kompanije i njihove brendove.

Vidi više

Imate prijedlog za saradnju?

Kroz partnerske odnose s drugim agencijama i konsultantima, u mogućnosti smo da pružimo naše usluge i za tržišta Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Makedonije.