Vakcine.ba

Vakcine.ba

Vakcine.ba je internet portal kreiran kako bi svim građanima iz zemlje i regiona bio omogućen pristup tačnim informacijama vezanim za vakcine i vakcinaciju. U doba Covid-19 pandemije pouzdane, provjerene i tačne informacije o vakcinama su postale ključne za donošenje informisanih odluka o zdravlju. 

Agencija Prime Communications je i ove godine nastavila da radi na kreiranju i uređivanju sadržaja za Facebook stranicu Vakcine.ba, te realizaciji strategije promocije i oglašavanja s ciljem da se informacije sa portala što bolje predstave građanima Bosne i Hercegovine.

Leave a Reply