Vještačka inteligencija – alat ili konkurencija?

Vještačka inteligencija – alat ili konkurencija?

Autor: Nermin Zejnilović

PROACTIVE WORLD CAFE radionica: Šta smo naučili?

Kod učesnika PROACTIVE World Cafe-a sam primjetio da mnogo ljudi razmišlja da li će vještačka inteligencija proširiti generacijski jaz, te da su svi zabrinut da li će nove generacije biti snalažljive. Da li će oni biti lijeni? Da li će uopšte pokušati da se snađu? I da li će dobiti šansu? Takođe, tu je i strah od gubitka poslova, pitanja etike i zakonske regulative.

Primijetio sam da postoji zabrinutost za mlađe, a moj odgovor i ono što istraživanja kažu je da se mladi mnogo bolje snalaze od bilo koga od nas.

Jako je bitna mentalno zdravlje i emocionalna inteligencija.

Smatram da će u  budućnosti biti potrebno kritičko razmišljanje jer će nas samo ono izdvojiti od automatizacije, od cijelog procesa koji se sada dešava sa vještačkom inteligencijom. Ponovo ćemo doći do toga da jedno pitanje bude vrjednije od milion odgovora. Smatram i da vještačka inteligencija može donijeti dosta dobrog u svijetu medicine, i unapređenju kvaliteta života.

Prema izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma, kritičko razmišljanje će biti jedna od najvažnijih vještina u svijetu rada do 2025. godine, globalno. Baš zbog toga smatram da će u doba vještačke inteligencije, kritičko razmišljanje omogućiti ljudima da analiziraju, procjenjuju i tumače podatke koje generiše vještačka inteligencija. To doprinosi boljem donošenju odluka, identifikaciju grešaka i potencijalnih slabosti u algoritmima, kao i stvaranje inovativnih rješenja.

Volio bih da navedem i par pozitivnih primjera upotrebe vještačke inteligencije:

  • U medicini, vještačka inteligencija može pomoći u dijagnosticiranju bolesti, analizi medicinskih slika i razvoju personaliziranih terapija.
  • U saobraćajnom sektoru, vještačka inteligencija može optimizovati saobraćajne tokove, predvidjeti nesreće i poboljšati sigurnost na cestama.
  • U sektoru energetike, vještačka inteligencija se može koristiti za optimizaciju potrošnje energije, identifikaciju energetskih ušteda i razvoj održivih izvora energije.

Kada je riječ o zloupotrebama vještačke inteligencije, sjetite se da sa svakim izumom dolazi i neki rizik.

I kad je proizveden dinamit, postojala je upotreba, ali i zloupotreba. 🙂

(1) Comments

Leave a Reply