Vrtići za sve

Vrtići za sve

Najdraži, najsavršeniji i najvažniji projekti na kojima radimo su oni koji se bave djecom. Kampanja projekta „Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje“ UNICEF-a u BiH, podržanog od organizacije Dubai Cares, povjerena je agenciji Prime Communications. Aktivnosti su uključivale PR podršku, organizaciju javnih diskusija, organizaciju TV emisija o ovoj temi, billboard i online kampanju, na portalima i društvenim mržama, pod nazivom „Vrtići za sve“.

Završnica aktivnosti fokusirana je na promociju kampanje u Sarajevu i Banjaluci s ciljem da se, bez obzira na formalni završetak kampanje, nastavi pričati o ovoj važnoj temi. Zajedno sa UNICEF timom, zahvalili smo se svima koji su pratili i podržali kampanju, predstavnicima medija, blogerima, tviterašima i saradnicima i partnerima kampanje.

Agencija PRIME Communications je, s istim ciljem, odlučila da jedan od slučajeva koje će studenti – učesnici PR Challenge takmičenja dobiti kao zadatak, bude upravo kampanja Vrtići za sve.

Vrtići za sve je kampanja kreirana s ciljem da se osigura pristup predškolskom obrazivanju i vaspitanju za svako dijete u BiH. Među značajnim pitanjima na koje su skoncentrisane aktivnosti i komunikacijske poruke su: adekvatna raspodjela budžetskih sredstava koja će osigurati pristup predškolskom obrazovanju i vaspitanju svim kategorijama djece, uključujući sve ranjive kategorije; jačanje svijesti o značaju ulaganja u predškolsko obrazovanje i vaspitanje; jačanje svijesti kod roditelja o uticaju predškolskog obrazovanja i vaspitanja na dalji razvoj djeteta – razvojni i sociološki aspekti;BiH je zemlja sa, nažalost, najmanjim obuhvatom djece predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem…

Nastavak kampanje i zagovaračke misije posvećene povećanju obuhvata djece predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem možete podržati na svoj način, zagovaranjem ili drugim načinima koji su vam na raspolaganju. Ukoliko to radite na društvenim mrežama, koristite #VrtićiZaSve #VrticiZaSve.