Završen projekat za Delegaciju Evropske unije u BiH

evropa.ba-web-sajt

Završen projekat za Delegaciju Evropske unije u BiH

U proteklih godinu dana, sproveli smo projekat za Delegaciju Evropske unije u BiH koji je uključivao veliki broj aktivnosti.
Redizajnirali smo i održavali web stranicu Delegacije, kreirali i štampali novogodišnje čestitke, napravili stoni kalendar za 2013. godinu, napravili lijepu količinu promotivnih materijala i štampali nekoliko publikacija.

Pored redizajnirane web stranice, naročito smo ponosni što smo, uz veliku podršku, razumijevanje i uključenost članova uredničkog kolegija biltena iz Ureda EUSR-a, realizovali i distribuirali 12 biltenae-newslettera tokom trajanja ugovora.

DSC_4309

Među završnim aktivnostima bila je izrada dvije publikacije: Info paket sa 8 letaka o ključnim politikama EU u BiH i Priručnik za medije koji je i zvanično predstavljen i uručen novinarima i urednicima.

DSC_4316

Elektronske verzije Priručnika na lokalnom i engleskom jeziku dostupne su i široj javnosti na web stranici Delegacije, u sekciji publikacije, podsekciji – Brošure i leci.

Leave a Reply