Fokus grupe o načinima grijanja i kvaliteti zraka u Kantonu Sarajevo

Fokus grupe o načinima grijanja i kvaliteti zraka u Kantonu Sarajevo

Svjetska banka je provela istraživanje pomoću bihevioralne dijagnostike o preprekama pri prelasku domaćinstava na održivo grijanje. To se odnosi na moderne, čišće i energetski učinkovitije tehnologije, prakse i ulaganja uključujući vladine programa podrške u Bosni i Hercegovini, a naročito u Kantonu Sarajevo.

Cilj ovog istraživanje je identificirati uzroke prepreka oko tranzicije na održive tehnologije grijanja, te ključne stavove, uvjerenje i preference o kvaliteti zraka i energetskoj efikasnosti.

Agencija PRIME Communications je bila angažovana da pripremi vodič za fokus grupe u saradnji sa timom Svjetske banke, odredi uzorak, regrutuje učesnice i učesnike i organizuje, moderira fokus grupe i pripremi izvještaj.

Leave a Reply